EVENT ĐUA TOP OPEN
01-12

EVENT ĐUA TOP OPEN :
Tính từ 19h30 T2 24/06 - 10h T4 01/07
- Giải Nhất : 2.000.000 ĐMP + PET hình dáng VIP tư chất 125k + 12 skill
- Giải Nhì : 1.500.000 ĐMP + PET hình dáng VIP tư chất 113k + 12 skill
- Giải Ba : 1.000.000 ĐMP + PET Vip tư chất 83k 12 skill
- Giải 4 -10 : 500.000 ĐMPTin tức khác

EVENT ĐUA TOP OPEN 01-12
TLBB VÔ ĐỐI - PB CS Thiên Mệnh - Nhận code share - Open 19h30 T2 24/06 - Nhận code game 01-12